Počet záznamov: 1  

Vybrané zmeny charakteru práce manažérov spôsobené podnikovými informačnými systémami

  1. HANÁK, Róbert. Vybrané zmeny charakteru práce manažérov spôsobené podnikovými informačnými systémami. In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1, s. [1-5].
Počet záznamov: 1