Počet záznamov: 1  

Beyond inflation targeting

  1. Beyond inflation targeting : assessing the impacts and policy alternatives. Cheltenham : Edward Elgar, 2009. 318 s. ISBN 978-1-84720-938-2.

Počet záznamov: 1