Počet záznamov: 1  

Rezervy ako špecifický druh záväzkov účtovnej jednotky

  1. DUBIELOVÁ, Veronika. Rezervy ako špecifický druh záväzkov účtovnej jednotky. In Sborník 9. ročníku Pedagogické konference Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 2009. ISBN 978-80-245-1597-7, s. 30-36.
Počet záznamov: 1