Počet záznamov: 1  

Príprava manažérov k celostnej spôsobilosti na VŠ a v ďalšom vzdelávaní

  1. PORVAZNÍK, Ján - BIRKNEROVÁ, Zuzana. Príprava manažérov k celostnej spôsobilosti na VŠ a v ďalšom vzdelávaní. In XVI. konferencia pri príležitosti Svetového dňa kvality v Slovenskej republike : kvalita vzdelávania, vzdelávaním ku kvalite. - Žilina : Slovenská spoločnosť pre kvalitu, 2009.