Počet záznamov: 1  

Príčiny a východiská globálnej finančnej a hospodárskej krízy

  1. LESÁKOVÁ, Dagmar. Príčiny a východiská globálnej finančnej a hospodárskej krízy. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009. ISSN 0323-262X, 2009, roč. 38, č. 3, s. 339-346
    Ohlasy:
    [1] KUCEROVA, Jana. IMPACT OF ECONOMIC CRISIS ON THE SPA BUSINESSES IN SLOVAKIA. In 2ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE TOURISM IN SOUTHERN AND EASTERN EUROPE 2013: CRISIS A CHALLENGE OF SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT? ISSN 1848-4050, 2013, vol. 2, pp. 175-183.
Počet záznamov: 1