Počet záznamov: 1  

Riadenie informačnej bezpečnosti v malých a stredných podnikoch - výsledky prieskumu

  1. JURIKOVÁ, Benita. Riadenie informačnej bezpečnosti v malých a stredných podnikoch - výsledky prieskumu. In Vytvorenie databázy a modelu rozhodovacích kritérií na výber informačného systému pre malé a stredné podniky : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2915-0. Názov z titulnej obrazovky.
Počet záznamov: 1