Počet záznamov: 1  

Vybrané súvislosti dosahu hospodárskej krízy a riadenia kvality

  1. MIZLA, Martin. Vybrané súvislosti dosahu hospodárskej krízy a riadenia kvality. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009. ISSN 0323-262X, 2009, roč. 38, č. 3, s. 422-427
    Ohlasy:
    [3] ZÁVADSKÝ, Ján - STROKOVÁ, Zuzana - VRANOVÁ, Lenka. Analýza nákladov kvality v slovenských podnikoch. In Ekonomika, Management, Inovace, 2017, vol. 9, no. 3, s. 5-17. ISSN 1804-1299.
Počet záznamov: 1