Počet záznamov: 1  

Štruktúra podnikateľského sektora Slovenska

  1. GABRIELOVÁ, Herta. Štruktúra podnikateľského sektora Slovenska. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 10, s. 1000-1017.
Počet záznamov: 1