Počet záznamov: 1  

Subjekty, mechanizmy a zdroje financovania vysokoškolského vzdelávania

  1. VALIŠOVÁ, Daša. Subjekty, mechanizmy a zdroje financovania vysokoškolského vzdelávania. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2009. ISSN 1335-5864, 2009, roč. 20, č. 4, s. 12-17.