Počet záznamov: 1  

Návrh poistenia škôd spôsobených prírodnými katastrofami na Slovensku

  1. PINDA, Ľudovít. Návrh poistenia škôd spôsobených prírodnými katastrofami na Slovensku. In Aktuárska veda v teórii a v praxi : (zborník recenzovaných príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2837-5, s. 43-49.