Počet záznamov: 1  

Spoločná úloha franšízy a priority v redukcii poistného rizika

  1. SLANINKA, František. Spoločná úloha franšízy a priority v redukcii poistného rizika. In Aktuárska veda v teórii a v praxi : (zborník recenzovaných príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2837-5, s. 71-76.