Počet záznamov: 1  

Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2010

 1. OCHOTNICKÝ, Pavol - AUTNER, Rudolf - MAGVAŠI, Peter - VLČKO, Ján. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2010. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2010. 104 s. [5,0 AH]. ISBN 978-80-89105-40-3
  Ohlasy:
  [6] PODSTUPKA, Ivan. [Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2010]. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. Roč. 16, 2010, č. 1. Recenzia : Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2010 / Pavol Ochotnický et al. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2010. 104 s. [5,0 AH]. ISBN 978-80-89105-40-3.
  [4] MUCHOVÁ, Eva. Vplyv finančnej krízy na reálnu ekonomiku. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0.
  [4] KELEMENOVÁ, Monika. Zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR v rokoch 2010 a 2011. In Nekonferenčný recenzovaný zborník projektu MVP 2315023 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3308-9, s. 40-46.
  [4] PSÁRSKA, Marianna. Mikroekonomické dopady prebiehajúcej fiškálnej konsolidácie na domácnosti SR. In Zborník z EAPG workshopu 2011 : recenzovaný zborník z workshopu Economic analysis & policy group, Belušské Slatiny, 10. - 12. jún 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Katedra hospodárskej politiky NHF EU], 2011. ISBN 978-80-225-3280-8, s. 1-9. VEGA 1/0570/11.