Počet záznamov: 1  

Inflácia a cenová stabilita z pohľadu globálnych vývojových trendov

 1. MUCHOVÁ, Eva - CHRENKOVÁ, Jana. Inflácia a cenová stabilita z pohľadu globálnych vývojových trendov. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009. ISSN 0323-262X, 2009, roč. 38, č. 4, s. 467-480. VEGA 1/4653/07
  Ohlasy:
  [3] POLÁČKOVÁ, Hana. Teoretické a praktické otázky protiinflačnej politiky v súvislosti s trhom práce. In Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie : sborník příspěvků VIII. mezinárodní vědecké konference u příležitosti 20. výročí založení Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné : Horní Lomná, 8. - 10. září 2010. [Opava] : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. 2010. ISBN 978-80-7248-601-4, s. 367-374. VEGA 1/0517/10.
  [4] LENNEROVÁ, Ivana. Výhľad praktickej realizácie odporúčaní teórie monetarizmu v Eurozóne. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. ISSN 0323-262X, 2010, roč. 39, č. 4, s. 565-578.
  [4] POLÁČKOVÁ, Hana. Perspektívy vývoja cenovej hladiny SR ako člena Európskej hospodárskej a menovej únie. In Východiská a výzvy pre sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 9. jún 2011. Bratislava : [Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU]. 2011, s. [1-10]. VEGA 1/0330/11.
  [3] LISÝ, Ján - NOVÁK, Marcel - SKALÁK, Pavol. The justification for inflation criteria in V4 countries. In Eurasian Multidisciplinary Forum, EMF 2013 : proceedings vol.1, 24-26 October 2013, Tbilisi, Georgia. - Kocani : European Scientific Institute, 2013. ISBN 978-608-4642-10-7, p. 222-232. VEGA 1/0477/13.
  [1] NOVÁK, Marcel. Current problems of inflation in the European area. In SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism : International multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts, 1-10 september 2014, Albena, Bulgaria. - Sofia, Bulgaria : STEF92 Technology Ltd., 2014. ISBN 978-619-7105-27-8, s. 125-132.