Počet záznamov: 1  

Viacrozmerná regionálna analýza rodových mzdových rozdielov v sociálno-demografických štruktúrach obyvateľov SR podľa EÚ-SILC 2007

  1. SIPKOVÁ, Ľubica. Viacrozmerná regionálna analýza rodových mzdových rozdielov v sociálno-demografických štruktúrach obyvateľov SR podľa EÚ-SILC 2007. In Analýza príjmovej diferenciácie žien a mužov na Slovensku : monografický zborník z riešenia vedeckého projektu IGP 21/2008 na Ekonomickej univerzite v Bratislave v redakcii Ľubici Sipkovej. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2848-1, s. 45-86
    Ohlasy:
    [2] ZELINSKY, T. Chudoba a Deprivacia na Slovensku: Metodologicke Aspekty a Empiria. In CHUDOBA A DEPRIVACIA NA SLOVENSKU: METODOLOGICKE ASPEKTY A EMPIRIA, 2014, vol., no., pp. 1-228.
Počet záznamov: 1