Počet záznamov: 1  

Rodový mzdový rozdiel vyjadrený pomocou hustoty rozdelenia

  1. FOLTÁN, František. Rodový mzdový rozdiel vyjadrený pomocou hustoty rozdelenia. In Analýza príjmovej diferenciácie žien a mužov na Slovensku : monografický zborník z riešenia vedeckého projektu IGP 21/2008 na Ekonomickej univerzite v Bratislave v redakcii Ľubici Sipkovej. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2848-1, s. 115-123.
Počet záznamov: 1