Počet záznamov: 1  

Potravinová bezpečnosť v Európskej únii

  1. KORČOKOVÁ, Marína. Potravinová bezpečnosť v Európskej únii. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009. ISSN 0323-262X, 2009, roč. 38, č. 4, s. 594-607.
Počet záznamov: 1