Počet záznamov: 1  

Zhoršujúci sa stav korupcie na Slovensku

  1. VONGREJ, Marián. Zhoršujúci sa stav korupcie na Slovensku. In Makroekonomické aspekty znalostnej ekonomiky : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. ISBN 978-80-225-2874-0, s. 33-36.
Počet záznamov: 1