Počet záznamov: 1  

Ako zistiť skutočnú cenu nehnuteľnosti

  1. ŠKRINIAR, Pavel. Ako zistiť skutočnú cenu nehnuteľnosti : aukcia ako jedna z možností zadováženia si domova. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235, február 2010, roč. 11, č. 2, s. 38-39
    Ohlasy:
    [4] ČERVENÁ, Karolína - ROMÁNOVÁ, Anna. Princípy regulácie účtovníctva (s akcentom na oceňovanie). In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4054-4, s. 26-32 CD-ROM.