Počet záznamov: 1  

Logistika a životné prostredie – podmienky a predpoklady v súčasnom rozvoji podnikov na Slovensku

  1. DUPAĽ, Andrej. Logistika a životné prostredie – podmienky a predpoklady v súčasnom rozvoji podnikov na Slovensku. In Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti týždňa vedy), pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-2899-3, s. [1-6].
Počet záznamov: 1