Počet záznamov: 1  

Ekoinovácie - dôsledok alebo "zásluha" ekonomickej krízy ?

  1. MOLNÁR, Pavol. Ekoinovácie - dôsledok alebo "zásluha" ekonomickej krízy ? In Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti týždňa vedy), pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-2899-3, s. [1-5]. VEGA 1/0491/08.
Počet záznamov: 1