Počet záznamov: 1  

Postoje elít a verejnosti v otázkach európskej integrácie

  1. KARVAI, Alexander. Postoje elít a verejnosti v otázkach európskej integrácie. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2010. ISSN 0049-1225, 2010, roč. 42, č. 1, s. 54-67.
Počet záznamov: 1