Počet záznamov: 1  

Verejné obstarávanie

  1. PÉLIOVÁ, Jana. Verejné obstarávanie. In Alternatívne prístupy a faktory financovania verejného sektora : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava - 29. novembra 2001. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2001. ISBN 80-225-1631-7, s. 185-189.
Počet záznamov: 1