Počet záznamov: 1  

Nové trendy vo výučbe cudzích jazykov na Ekonomickej univerzite

  1. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Nové trendy vo výučbe cudzích jazykov na Ekonomickej univerzite. In Aktuálne otázky vyučovania cudzích jazykov. - Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2002. ISBN 80-8050-555-1, s. 55-59
    Ohlasy:
    [4] ADAMCOVÁ, Lívia. Zur Effizienz der Phonetik für den Ausländerunterricht vor dem Hintergrund der interkulturellen Kommunikation. In Studies in foreign language education. Bratislava : Comenius university Bratislava. 2010. ISBN 978-80-89328-51-2, s. 156-179.
Počet záznamov: 1