Počet záznamov: 1  

Finančná matematika investičných projektov

  1. PINDA, Ľudovít. Finančná matematika investičných projektov. Bratislava : Iura Edition, 2010. 138 s. [7 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-319-8
    Ohlasy:
    [6] MAJTÁNOVÁ, Anna. [Finančná matematika investičných projektov]. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. ISSN 1336-3514, 2010, roč. 8, č. 1, s. 145-146. Recenzia : Finančná matematika investičných projektov / Ľudovít Pinda. Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISBN 978-80-8078-319-8.
    [1] SAKALOVA, Katarina - KRCOVA, Ingrid Ondrejkov. Measures of Profitability in Life Insurance Product Management. In STRATEGIC MANAGEMENT. ISSN 1821-3448, 2016, vol. 21, no. 1, pp. 8-15., Registrované v: WOS

Počet záznamov: 1