Počet záznamov: 1  

Slovensko a Európska únia

  1. HONTYOVÁ, Kajetána. Slovensko a Európska únia. In Acta academica karviniensia. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 1999. ISSN 1212-415X, 1999, č. 2, s. 47-53
    Ohlasy:
    [4] TÁNCOŠOVÁ, Silvia - MESÁROŠOVÁ, Miriam. Perspektívy vstupu krajín strednej a východnej Európy do Európske menovej únie. In Ekonomické rozhľady = Economic review : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2003. ISSN 0323-262X, 2003, roč. 32, č. 1, s. 109-114.
    [4] TÁNCOŠOVÁ, Silvia. Slovakia and the European union. In EDAMBA : 3. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov EU v Bratislave. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2000. ISBN 80-225-1309-1. S. 262-265.
Počet záznamov: 1