Počet záznamov: 1  

Študenti EU PHF ako učiaca sa organizácia

  1. HUDÁK, Matej. Študenti EU PHF ako učiaca sa organizácia. In EDAMBA 2009 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2873-3, s. 69-76
    Ohlasy:
    [4] TURISOVÁ, Renáta - KÁDÁROVÁ, Jaroslava. Komparácia súčasného stavu študijného odboru Priemyselné inžinierstvo vysokých škôl na Slovensku. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2010. ISSN 1335-9746. 2010, roč. 9, č. 19, s. 71-82.
Počet záznamov: 1