Počet záznamov: 1  

Vývoj makroekonomické výkonnosti regionů v ČR

  1. NOVÁKOVÁ, Monika - STAŇOVÁ, Jana. Vývoj makroekonomické výkonnosti regionů v ČR. In EDAMBA 2009 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2873-3, s. 142-150.
Počet záznamov: 1