Počet záznamov: 1  

Úloha a postavenie poisťovníctva v konglomeráte finančných trhov Európy 2009 z pohľadu transferu rizík

  1. MARKO, Peter. Úloha a postavenie poisťovníctva v konglomeráte finančných trhov Európy 2009 z pohľadu transferu rizík. In Úloha a postavenie poisťovníctva v konglomeráte finančných trhov Európy 2009 : recenzovaný vedecký zborník Grantu Mladých vedeckých pracovníkov č. 2315013. - Bratislava : Katedra poisťovníctva NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2866-5.
Počet záznamov: 1