Počet záznamov: 1  

Analýza socioekonomických ukazovatelů oblasti NUTS II

  1. STRÁNSKÁ, Pavla. Analýza socioekonomických ukazovatelů oblasti NUTS II. In EDAMBA 2009 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2873-3, s. 205-214.