Počet záznamov: 1  

Aktuálne trendy vývoja finančných trhov a ekonomík

  1. BIKÁR, Miloš. Aktuálne trendy vývoja finančných trhov a ekonomík. In Globalizácia finančných trhov a ich vplyv na medzinárodný finančný manažment. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2930-3, s. 6-12. VEGA 1/4585/07.
Počet záznamov: 1