Počet záznamov: 1  

Alternatívne zdroje financovania MSP v podmienkach SR

  1. BELANOVÁ, Katarína. Alternatívne zdroje financovania MSP v podmienkach SR. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2867-2, s. 48-53.