Počet záznamov: 1  

Financial condition of small and medium rural enterprises situated in Warmia and Mazury

  1. RATAJCZAK, Marcin. Financial condition of small and medium rural enterprises situated in Warmia and Mazury. In EDAMBA 2009 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2873-3, s. 179-185.