Počet záznamov: 1  

Etika ako jeden z prostriedkov zvyšovania efektívnosti verejnej správy v Slovenskej republike

  1. GEFFERT, Richard. Etika ako jeden z prostriedkov zvyšovania efektívnosti verejnej správy v Slovenskej republike. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2009. ISSN 1335-7182, 2009, roč. 10, č. 2, s. 35-42.
Počet záznamov: 1