Počet záznamov: 1  

Porovnanie miery ekonomického rastu Slovenskej republiky s vybranými krajinami Európskej únie

  1. KOVÁČIKOVÁ, Petra. Porovnanie miery ekonomického rastu Slovenskej republiky s vybranými krajinami Európskej únie. In Sborník příspěvků II. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : Karviná, 6. listopadu 2009. - Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, 2009. ISBN 978-80-7248-553-6, s. 968-972. VEGA 1/0605/08.
Počet záznamov: 1