Počet záznamov: 1  

Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize

  1. DVOŘÁK, Pavel. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. Praha : C. H. Beck, 2008. 343 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-075-1.