Počet záznamov: 1  

Výskum trhu

  1. LIESKOVSKÁ, Vanda. Výskum trhu : aplikácia konštrukcie otázok v dotazníku : praktické príklady [elektronický zdroj]. Prednáškový kurz č. 8. Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU], 2009. Dostupné na : <https://moodle.euke.sk/course/view.php?id=85&topic=8>