Počet záznamov: 1  

Development and position of agrarian foreign trade of the "Visegrad four" countries

  1. SMUTKA, Luboš - SVATOŠ, Miroslav. Development and position of agrarian foreign trade of the "Visegrad four" countries. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. ISSN 1335-2571, 2009, roč. 12, č. 2, s. 29-40. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/en/13/acta_oeconomica_et_informatica/content/2009/2/>