Počet záznamov: 1  

Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane za rok 2009

  1. RABATINOVÁ, Marcela. Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane za rok 2009. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 3, s. 8-15. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/3-2010-1/Uplatnenie-nezdanitelnych-casti-zakladu-dane-za-rok-2009/>