Počet záznamov: 1  

Vzájomný vzťah rozpočtovej a menovej politiky v rámci EÚ

 1. MARTINCOVÁ, Marta. Vzájomný vzťah rozpočtovej a menovej politiky v rámci EÚ. In Perspektivy bankovnictví po roce 2000 ve světě a v České republice II : sborník z mezinárodní konference, Karviná 1997. - Karviná : Slezská univerzita Opava, Obchodně podnikatelská fakulta Karviná, 1997. ISBN 80-85879--81-6, s. 302-306
  Ohlasy:
  [4] GONDA, Vladimír. Aktuálne problémy daňovej praxe. In Sociálno-ekonomické problémy transformačného procesu : zborník z medzinárodného vedeckého seminára. Banská Bystrica : EF UMB, 1998. ISBN 80-8055-170-7. S. 63-67.
  [4] HONTYOVÁ, Kajetana. Aktuálne otázky integrácie SR do Európskej únie. In Sociálno-ekonomické problémy transformačného procesu : zborník z medzinárodného vedeckého seminára. Banská Bystrica : EF UMB, 1998. ISBN 80-8055-170-7. S. 75-82.
  [4] LISÝ, Ján. Ľudský kapitál a ekonomický rast. In Sociálno-ekonomické problémy transformačného procesu : zborník z medzinárodného vedeckého seminára. Banská Bystrica : EF UMB, 1998. ISBN 80-8055-170-7. S. 144-148.
  [4] TÁNCOŠOVÁ, Judita. Priame zahraničné investície ako forma medzinárodného podnikania. In Ekonomika firiem 1999 : (zborník z medzinárodnej konferencie). Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 1999. ISBN 80-225-1212-5. S. 655-658.
  [4] MUCHOVÁ, Eva. Perspektívy Slovenskej republiky z hľadiska začlenenia do Európskej menovej únie. In Sociálno-ekonomické problémy transformačného procesu : zborník z medzinárodného vedeckého seminára. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 1998. ISBN 80-8055-170-7. S. 216-223.
  [3] MUCHOVÁ, Eva. Možné dopady menovej únie na členské krajiny EÚ. In Perspektivy bankovnictví po roce 2000 ve světě a v České republice II : sborník z mezinárodní konference. Karviná : Slezská univerzita Opava, Obchodně podnikatelská fakulta Karviná, 1997. ISBN 80-85879-81-6. S. 293-296.
  [4] MUCHOVÁ, Eva. Problematika etiky v kontexte európskych integračných procesov. In Etické rozmery transformačného procesu v ekonomike : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2000. ISBN 80-8055-354-8. S. 175-181.
  [4] TÁNCOŠOVÁ, Judita - SADÁK, Peter. Medzinárodné podnikanie - etické aspekty. In Etické rozmery transformačného procesu v ekonomike : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2000. ISBN 80-8055-354-8. S. 169-173.
  [4] HONTYOVÁ, Kajetana. Ekonómia a etika. In Etické rozmery transformačného procesu v ekonomike : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2000. ISBN 80-8055-354-8. S. 22-27.
Počet záznamov: 1