Počet záznamov: 1  

Etické aspekty rozpočtových deficitov a štátneho dlhu

  1. MARTINCOVÁ, Marta. Etické aspekty rozpočtových deficitov a štátneho dlhu. In Etické rozmery transformačného procesu v ekonomike : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Banská Bystrica, január 2000. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2000. ISBN 80-8055-354-8, s. 86-90.