Počet záznamov: 1  

Metódy a techniky regionálnej analýzy

 1. ŠIPIKAL, Miroslav - REHÁK, Štefan - LABUDOVÁ, Viera. Metódy a techniky regionálnej analýzy : (praktikum). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 153 s. [8,506 AH]. ISBN 978-80-225-2893-1
  Ohlasy:
  [1] KOISOVA, Eva - MASAROVA, Jana. EVALUATION OF THE INCLUSIVE LABOUR MARKET IN THE REGIONS OF THE VISEGRAD GROUP. In PROCEEDINGS OF 10TH ANNUAL INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: COMPETITION, 2018, pp. 192-201., Registrované v: WOS
  [1] ŠEBOVÁ, Miriam - DŽUPKA, Peter. Meranie ekonomického a finančného vplyvu Majstrovstiev sveta v hokeji na mesto Košice. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2013. ISSN 1212-3609, 2013, roč. 16, č. 2, s. 41-53.
  [3] DŽUPKA, Peter - ŠEBOVÁ, Miriam. Local economic impact of big cultural events. In Hradec economic days 2014 : the international conference, Hradec Králové, february 4th and 5th, 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-369-7. P. 119-124.
  [2] SÍBERTOVÁ, Linda - SÍBERT, Adam. Štúdia ekonomických dopadov Levických mliekarní, a. s. na región. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3867-1, s. 440-445 CD-ROM.
  [1] DZUPKA, Peter - SEBOVA, Miriam. LOCAL ECONOMIC IMPACT OF THE WHITE NIGHT FESTIVAL IN KOSICE. In E & M EKONOMIE A MANAGEMENT. ISSN 1212-3609, 2016, vol. 19, no. 2, pp. 132-141., Registrované v: WOS
  [2] KOVAC, Stefan. Spatial Distribution of Economic Activity Location Quotient. In CENTRAL EUROPEAN CONFERENCE IN FINANCE AND ECONOMICS (CEFE2015), 2015, pp. 316-322., Registrované v: WOS

Počet záznamov: 1