Počet záznamov: 1  

Veda a výskum ako faktor inovačnej výkonnosti

  1. FÜLÖP, Peter. Veda a výskum ako faktor inovačnej výkonnosti. In Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ : nové výzvy pre hospodársku politiku. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. ISBN 978-80-225-2854-2, s. 58-73.
Počet záznamov: 1