Počet záznamov: 1  

Komunikácia v rodine

  1. HAJDUOVÁ, Zuzana - MAJCHEROVÁ, Katarína. Komunikácia v rodine. In Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov III. : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. ISBN 978-80-8084-535-3, s. 113-119
    Ohlasy:
    [3] BUDAYOVÁ, Zuzana. Sociálna práca so starými ľuďmi. In Humanum : międzynarodowe studia społeczno-humanistyczne. Warszawa : Instytut wydawniczy Humanum, 2010. ISSN 1898-8431. 2010, nr. 5 (2), s. 265-274.
Počet záznamov: 1