Počet záznamov: 1  

Definovanie globalizácie ako dôležitého aspektu zvyšovania ekonomickej výkonnosti

  1. KOVÁČIKOVÁ, Petra. Definovanie globalizácie ako dôležitého aspektu zvyšovania ekonomickej výkonnosti. In Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ : nové výzvy pre hospodársku politiku. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. ISBN 978-80-225-2854-2, s. 24-35.