Počet záznamov: 1  

Polsko-český slovník

  1. VYDRA, Bohumil. Polsko-český slovník. 3. přeprac. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 1198 s.

Počet záznamov: 1