Počet záznamov: 1  

Vybrané aspekty poskytovania štátnej pomoci finančným inštitúciám v čase globálnej finančnej krízy z hľadiska európskeho práva

  1. BORODOVČÁK, Milan. Vybrané aspekty poskytovania štátnej pomoci finančným inštitúciám v čase globálnej finančnej krízy z hľadiska európskeho práva. In Právo v podnikání v členských státech EU : sborník příspěvků III. mezinárodní vědecké konference, Karviná, 12. - 13. listopad 2009. - [Karviná] : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2009. ISBN 978-80-7248-570-3, s. 11-17.
Počet záznamov: 1