Počet záznamov: 1  

Hľadiská skúmania diplomacie

  1. ČIZMADIOVÁ, Kristína. Hľadiská skúmania diplomacie. In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 68-72.