Počet záznamov: 1  

Zohrávajúca úloha CSR pri riešení hrozby globálneho otepľovania

  1. LIPTÁKOVÁ, Elena. Zohrávajúca úloha CSR pri riešení hrozby globálneho otepľovania. In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 215-219. VEGA 1/4562/07.
Počet záznamov: 1