Počet záznamov: 1  

Kvantitatívne orientované metódy manažérskeho rozhodovania v podnikovom manažmente

  1. VOLOŠIN, Martin - VARCHOLOVÁ, Tatiana - ČARNICKÝ, Štefan - MIZLA, Martin - VAVRINČÍK, Pavel - ZAHORANSKÝ, Marián - ZUBRICKÝ, Jozef - MIHALČOVÁ, Bohuslava - JURGA, Rastislav. Kvantitatívne orientované metódy manažérskeho rozhodovania v podnikovom manažmente : záverečná správa projektu VEGA č. 1/7208/20 : doba riešenia 2000-2002. Košice, 2002. 10 s.