Počet záznamov: 1  

[Matematika]

  1. SAKÁLOVÁ, Katarína. [Matematika]. In MATMIX : matematický časopis pre žiakov základných a stredných škôl. - Bratislava : Jednota slovenských matematikov a fyzikov, 2009. ISSN 1336-7854, 2009/2010, roč. 15, č. 1, s. 3-4. Recenzia na: Matematika (krok za krokom na EU) / František Peller, Anna Starečková, Ľudovít Pinda. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2698-2.